نگاه مسئولان به حل مشکلات نگاه فرهنگی باشد/ ضرورت جمع‎آوری بنرهای تقدیر و تشکر از سطح شهر بروجرد

امام جمعه بروجرد گفت: نگاه مسئولان به حل مشکلات باید نگاه فرهنگی جامع و فراگیر باشد.

<
از: خبرگزاری فارس
نگاه مسئولان به حل مشکلات نگاه فرهنگی باشد/ ضرورت جمع‎آوری بنرهای تقدیر و تشکر از سطح شهر بروجرد