Home

آموزه‌های قرآنی باید سرلوحه زندگی مردم قرار گیرد

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان گفت: باید آموزه‌های قرآنی را به عنوان برنامه زندگی خویش مدنظر قرار دهیم و مسیر عزت و تعالی خویش را بر اساس این آموزه‌های متعالی تدوین کنیم.

از: خبرگزاری فارس
آموزه‌های قرآنی باید سرلوحه زندگی مردم قرار گیرد
  test