دولت ایران برای طرح‌های دولتی با کمک بانک ها تضمین کامل می دهد/ سرمایه‌گذاران نگران بازگشت سرمایه نباشند

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به طور کامل از طرف دولت تضمین می‌شود گفت:این مسئله حل شده و با حمایت دولت ایران، سرمایه‌گذاران نباید نگران بازگشت سرمایه خود باشند.

<
از: خبرگزاری فارس
دولت ایران برای طرح‌های دولتی با کمک بانک ها تضمین کامل می دهد/ سرمایه‌گذاران نگران بازگشت سرمایه نباشند