کتب‌ درسی در سیستان و بلوچستان «رایگان» توزیع شد/ هیچ کمبود کتابی نداریم

مدیر کل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کتاب‌های درسی استان سیستان و بلوچستان رایگان است، گفت: هیچ‌گونه کمبود کتاب درسی در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد.

<
از: خبرگزاری فارس
کتب‌ درسی در سیستان و بلوچستان «رایگان» توزیع شد/ هیچ کمبود کتابی نداریم