بعد از انتخابات ایران و آمریکا هیچ اتفاقی در روابط بین دو کشور نمی‌افتد/ در 38 سال گذشته هر موقع با آمریکا مذاکره کرده‌ایم از پشت خنجر زد

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال گفت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا هیچ اتفاقی در روابط بین دو کشور نخواهد افتاد، چراکه مواضع و سیاست‌های کلی تغییر نمی‌کند، همچنین اگر بنا بر کوتاه آمدن است باید آمریکا کوتاه بیاید.

<
از: خبرگزاری فارس
بعد از انتخابات ایران و آمریکا هیچ اتفاقی در روابط بین دو کشور نمی‌افتد/ در 38 سال گذشته هر موقع با آمریکا مذاکره کرده‌ایم از پشت خنجر زد