شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمدعلی جنانی با اعلام این مطلب گفت: مطابق مفاد بند (٣) ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب یک اسفند 1391 مجلس شورای اسلامی، فرزندان اناث بیمه شده متوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل و  فرزندان ذکور متوفی پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می‌توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه عدم اشتغال به کار فرزندان بیمه شده متوفی برای بهره‌مندی از مزایای مستمری مربوطه از ضروریات است، اظهار داشت: دریافت مستمری فرزندان بازمانده همزمان با اشتغال و بیمه پردازی آنان ممنوع است و این سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران، شرایط احراز برخورداری فرزندان بازمانده از مستمری را بررسی و پس از تأیید احراز شرایط قانونی نسبت به پرداخت مستمری به این گروه از افراد اقدام می‌کند.

شایان ذکر است با توجه به فناوری‌های نوین و سیستم‌های متمرکز، انجام کنترل‌های سیستمی برای جلوگیری از پرداخت‌های من غیر حق، به صورت ماهیانه و قبل از هرگونه پرداخت مستمری انجام خواهد پذیرفت.

شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری