روسای سه کانون تخصصی خانه موسیقی مشخص شدند/ گنجه‌ای ریاست کانون مدرسان را نپذیرفت

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
روسای سه کانون تخصصی خانه موسیقی مشخص شدند/ گنجه‌ای ریاست کانون مدرسان را نپذیرفت

روسای کانون های مدرسان، خوانندگان کلاسیک و سازندگان ساز خانه موسیقی در جلسات اخیر این کانون‌ها مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، روسای کانون‌های مدرسان، خوانندگان کلاسیک و سازندگان ساز  در جلسات اخیر هیئت مدیره این کانون‌ها در هفته گذشته مشخص شدند. در جلسه کانون خوانندگان کلاسیک که با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره این کانون برگزار شد، شهلا میلانی به عنوان رئیس کانون، محمدرضا صفی نایب رئیس و پوژنگ پروازی به عنوان دبیر و سخنگوی کانون معرفی شدند. 

جلسه هیئت مدیره کانون سازندگان ساز هم تشکیل شد و فرمان مرادی به عنوان رئیس، بیاض امیرعطایی نایب رئیس، یدالله گودرزی دبیر و داریوش النجری به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

در جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی هم با توجه به درگذشت استاد مصطفی کمال پورتراب، رامین آزاد آور (عضو علی البدل اول) به عنوان عضو جدید هیئت مدیره کانون معرفی گردید. در این جلسه با توجه به اینکه داود گنجه‌ای ریاست کانون را نپذیرفت، به اتفاق آرا آذر هاشمی به عنوان رئیس کانون مدرسان و رامین آزاد آور به عنوان دبیر و سخنگوی این کانون انتخاب شدند.

به گزارش فارس، روسای هفت کانون دیگر خانه موسیقی در جلسات مهر ماه مشخس شده بودند.

روسای سه کانون تخصصی خانه موسیقی مشخص شدند/ گنجه‌ای ریاست کانون مدرسان را نپذیرفت