حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است

جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است

پذیرایی کودکان از زائران، حرکت ویژه سرباز عراقی در پیاده‌روی اربعین، التماس برای دادن نذری و واکس زدن کفش راهپیمایان بخشی از تصاویر اجتماع عظیم اربعین حسینی بوده که توسط دوربین‌های مردم به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی خبرگزاری فارس، از اتفاق‌های خوب در حوزه عکاسی مردمی، ارتقای کیفیت دوربین تلفن‌های همراه برای ثبت یک اتفاق خاص است که این مسئله را در آئین‌های مذهبی شاهد هستیم. به ویژه در اجتماع عظیم پیاده‌روی اربعین که میلیون‌ها عاشق می‌خواهند خود را به کربلا برسانند، گاهی لحظات تکرارنشدنی اتفاق می‌افتد که باید آن را ثبت کرد.

در بخشی از عکس‌های مردمی پیاده‌روی اربعین حسینی با موضوع پذیرایی کودکان از زائران، حرکت ویژه سرباز عراقی در پیاده‌روی اربعین، نخ و سوزن و.... موجود است، التماس برای دادن نذری، واکس زدن کفش راهپیمایان اربعین و کلنا جنودک خامنه‌ای را در ادامه می‌بینیم.

اثر «مرتضی علی‌اکبریان» پذیرایی کودکان از زائران اربعین

اثر «مهدی محمدزاده» پذیرایی کودکان از زائران اربعین

اثر «مهدی ملک پور»

اثر «مهسا ربیعی»

اثر «علی نهری ملایری»؛ التماس

اثر «هادی شهیدی» ؛ حرکت ویژه سرباز عراقی در پیاده‌روی اربعین

اثر«نیلوفر حجازی مهر»

اثر «میثم دوستی»

اثر «محمد یحیی‌پور»؛ واکس زدن کفش راهپیمایان اربعین

اثر «قنبریان»

اثر «علی اصغر یوسفی»

اثر «سیده نرگس نظام‌الدین»؛ نخ و سوزن و ... موجود است

اثر «زهرا صوفی نیارکی»

اثر «جواد یارمحمدی»؛ کلنا جنودک خامنه‌ای

حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است