بانکها برای پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری طلب می‌کنند

عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی با بیان اینکه بانکها برای پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی به تولیدکنندگان،تقاضای سپرده‌گذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی می‌کنند،گفت:‌ این مشکل را بارها در جلسه با مسئولان بانک مرکزی مطرح کرده‌ایم ولی همچنان ادامه دارد.

<
از: خبرگزاری فارس
بانکها برای پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری طلب می‌کنند