Home

قهرمان و نایب قهرمان المپیک گزینه‌های بیمه رازی برای حضور در جام باشگاه‌های جهان

قهرمان و نایب قهرمان المپیک ریو گزینه‌های مورد نظر مسئولان تیم کشتی فرنگی بیمه رازی برای حضور در جام باشگاه‌های جهان هستند.

از: خبرگزاری فارس
قهرمان و نایب قهرمان المپیک گزینه‌های بیمه رازی برای حضور در جام باشگاه‌های جهان