کلاهبرداری 2 میلیاردی شرکت لیزینگ خودرو در گرگان

یک شرکت جعلی لیزینگ خودرو در گرگان پس از 2 میلیارد ریال کلاهبرداری، توسط پلیس گلستان شناسایی و دستگیر شد.

<
از: خبرگزاری فارس
کلاهبرداری 2 میلیاردی شرکت لیزینگ خودرو در گرگان