ادای احترام رئیس جمهور به مقام شامخ شهدا در یادمان شهدای شلمچه / بازدید از مواکب

رئیس جمهور با حضور در یادمان شهدای شلمچه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
ادای احترام رئیس جمهور به مقام شامخ شهدا در یادمان شهدای شلمچه / بازدید از مواکب