برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵
برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی

مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین میر دهقان در ارتباط با سقط‌های غیرقانونی اظهارداشت:بر اساس قانون مجازات اسلامی، سقط جنین به صورت غیر قانونی و خارج از موارد علمی-پزشکی که از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام می شود، قتل نفس و جرم تلقی و مستوجب برخورد قانونی و قضایی با متخلفین است.

وی افزود: دفتر نظارت و اعتباربخشی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود با تخلفات این زمینه که از طریق بازرسان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان های بازرسی و نظارتی، سامانه ثبت و رسیدگی به تخلفات پزشکی (1590) و گزارشات مردمی اعلام شود، برابر قانون برخورد قاطع می کند و ضمن بررسی فوری موضوع، پرونده تخلفات جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده و پیگیری لازم صورت می گیرد.

مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در برنامه بازدیدهای ادواری و مستمر نظارت بر امور درمان و دانشگاه های علوم پزشکی، این مهم مورد توجه دقیق قرار دارد.

برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی