سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم بدون مذاکره با دشمن، موشک ساخت/ استفاده از ظرفیت داخلی باعث موفقیت در امنیت و دفاع کشور شد

برادر شهید سرلشگر پاسدار حسن طهرانی‌مقدم گفت: برادرم بدون مذاکره با دشمن، موشک‌های مختلف را در کشور ساخت و خود را فدای نظام کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم بدون مذاکره با دشمن، موشک ساخت/ استفاده از ظرفیت داخلی باعث موفقیت در امنیت و دفاع کشور شد