Home

کاری نکنند که قلب خانواده‌های شهدا غصه‌دار شود/ خواستگاری با موی تراشیده و لباس مندرس

گفت‌وگو با مادر شهیدان محبوبی با بیان اینکه بیشتر مسؤولان، دنیاپرست شده‌اند، گفت: خیلی‌ها شهدا را فراموش کرده‌اند، مسؤولان باید فکر کنند که این جوان‌ها برای چه رفتند؟ خون شهدا را نگذارند که پایمال شود، کاری نکنند که قلب خانواده‌های شهدا غصه‌دار شود.

از: خبرگزاری فارس
کاری نکنند که قلب خانواده‌های شهدا غصه‌دار شود/ خواستگاری با موی تراشیده و لباس مندرس