کاری نکنند که قلب خانواده‌های شهدا غصه‌دار شود/ خواستگاری با موی تراشیده و لباس مندرس

گفت‌وگو با مادر شهیدان محبوبی با بیان اینکه بیشتر مسؤولان، دنیاپرست شده‌اند، گفت: خیلی‌ها شهدا را فراموش کرده‌اند، مسؤولان باید فکر کنند که این جوان‌ها برای چه رفتند؟ خون شهدا را نگذارند که پایمال شود، کاری نکنند که قلب خانواده‌های شهدا غصه‌دار شود.

<
از: خبرگزاری فارس
کاری نکنند که قلب خانواده‌های شهدا غصه‌دار شود/ خواستگاری با موی تراشیده و لباس مندرس