کشاورزان نسبت به بیمه محصولات پاییزه اقدام کنند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج با یادآوری اهمیت بیمه محصولات کشاورزی، گفت: کشاورزان با مراجعه به کارگاه‌های مستقر در شهرستان نسبت به بیمه محصولات پاییزه اقدام کنند.

<
از: خبرگزاری فارس
کشاورزان نسبت به بیمه محصولات پاییزه اقدام کنند