Home

اجماع جهانی در مورد برجام وجود دارد/در سفرهای استانی وعده‌ای به مردم نمی‌دهیم که عملیاتی نشود

وزیر ورزش و جوانان گفت: ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات مدام با برجام مخالفت می‌کرد و حتی می‌گفت آن را پاره می‌کنم، اما پس از پیروزی در انتخابات تازه متوجه شد که نمی‌تواند با برجام که اجماع جهانی دارد، مخالفت کند.

از: خبرگزاری فارس
اجماع جهانی در مورد برجام وجود دارد/در سفرهای استانی وعده‌ای به مردم نمی‌دهیم که عملیاتی نشود