شعبده‌ بازی ترسناک مقابل چشمان بکهام+فیلم

پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵
شعبده‌ بازی ترسناک مقابل چشمان بکهام+فیلم

دیوید بکهام و فرزندش از نزدیک شاهد شعبده بازی ترسناک دوید بلین بودند.

به گزارش خبرگزاری فارس، دیوید بکام و فرزندش از نزدیک شاهد شعبده بازی ترسناک دوید بیلن بودند.

بکام که به سختی نمایش بلین را که با دوختن دهانش با نخ و سوزن آغاز و با خروج قورباغه از دهانش خاتمه یافت تماشا می کرد در انتها لب به تحسین از وی گشود.

بروکلین فرزند بزرگ بکهام از نزدیک در کنار پدر شاهد این شعبده‌بازی بود.

فیلم شعبده‌بازی بلین را در زیر تماشا می‌کنید.

شعبده‌ بازی ترسناک مقابل چشمان بکهام+فیلم
شعبده‌ بازی ترسناک مقابل چشمان بکهام+فیلم
شعبده‌ بازی ترسناک مقابل چشمان بکهام+فیلم