Home

شعبده‌ بازی ترسناک مقابل چشمان بکهام+فیلم

دیوید بکهام و فرزندش از نزدیک شاهد شعبده بازی ترسناک دوید بلین بودند.

پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵
شعبده‌ بازی ترسناک مقابل چشمان بکهام+فیلم

به گزارش خبرگزاری فارس، دیوید بکام و فرزندش از نزدیک شاهد شعبده بازی ترسناک دوید بیلن بودند.

بکام که به سختی نمایش بلین را که با دوختن دهانش با نخ و سوزن آغاز و با خروج قورباغه از دهانش خاتمه یافت تماشا می کرد در انتها لب به تحسین از وی گشود.

 

بروکلین فرزند بزرگ بکام از نزدیک در کنار پدر شاهد این شعبده‌بازی بود.

فیلم شعبده‌بازی بلین را در زیر تماشا می‌کنید.