ترامپ در مقابل چالش موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد

تغییر لحن ترامپ بعد از انتخابات از سقوط ارزش بیشتر سهام‌های آمریکا جلوگیری کرد،‌شعارهای وی بیشتر مصرف تبلیغاتی داشته است

<
از: خبرگزاری فارس
ترامپ در مقابل چالش موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد