وزیر بهداشت و معاون رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای بوشهر ادای احترام کردند

سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی‌اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، به مقام شامخ شهدای بوشهر ادای احترام کردند.

<
از: خبرگزاری فارس
وزیر بهداشت و معاون رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای بوشهر ادای احترام کردند