Home

حسن شایان فر درگذشت

حسین شایان‌فر مدیر پژوهش‌های کیهان بر اثر بیماری کبد درگذشت.

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
حسن شایان فر درگذشت

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، حسین شایان‌فر مدیر پژوهش‌های کیهان درگذشت.