نقاشی «تن‌تن» ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار یورو به فروش رسید

کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند این اثر «هرگه» با موضوع «ماجراهای تن‌تن» حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار یورو به فروش برسد که از مبلغ پیش‌بینی شده بالاتر رفت و با ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار یورو رکورد زد.

<
از: خبرگزاری فارس
نقاشی «تن‌تن» ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار یورو به فروش رسید