Home

«ویلیام ترِوِر» استاد داستان کوتاه درگذشت

ترِوِر نویسنده ایرلندی یکی از بزرگ‌ترین داستان‌کوتاه‌نویس‌های قرن،برنده سه جایزه «وایت برِد» خالق ۱۵ رمان و چندین داستان کوتاه بود. وی چهار بار نامزد دریافت جایزه «من بوکر» شد.

از: خبرگزاری فارس
«ویلیام ترِوِر» استاد داستان کوتاه درگذشت