Home

نشست «فارابی و نسبت دین و اخلاق» در قم برگزار می‌شود

دبیر گروه اخلاق نظری پژوهشگاه قرآن و حدیث از برگزاری چهارمین نشست اخلاق پژوهی با عنوان «فارابی و نسبت دین و اخلاق» در روز چهارم آذر امسال خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
نشست «فارابی و نسبت دین و اخلاق» در قم برگزار می‌شود