«مردمی بودن» و «سادگی» رمز تأثیرگذاری و فراگیری پیاده‌روی اربعین است

رئیس بخش فرهنگی و رسانه‌ای عتبه مقدس عباسی علیه السلام، دو عامل مهم «مردمی بودن» و «سادگی» پیاده‌روی اربعین را رمز تأثیرگذاری و فراگیری آن دانست و گفت: هر تصمیم و اقدامی که این دو عامل را تخریب یا تضعیف کند، آفت است و باید با آن مبارزه کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
«مردمی بودن» و «سادگی» رمز تأثیرگذاری و فراگیری پیاده‌روی اربعین است