Home

رشد ۲ برابری زندانیان زن جرائم غیر عمد/ فارس، تهران و خراسان رضوی رکورددار زندانیان جرائم غیر عمد

آمار نسوان محکوم به جرایم غیرعمد هم با رشدی دو برابری هم اکنون عددی معادل 170 نفر است که البته از این تعداد زندانی، کمتر از صد نفر واجد شرایط بهره‌مندی از تسهیلات ستاددیه هستند.

از: خبرگزاری فارس
رشد ۲ برابری زندانیان زن جرائم غیر عمد/ فارس، تهران و خراسان رضوی رکورددار زندانیان جرائم غیر عمد
  test