عمده سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی هستند

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری یزد با اشاره به تعداد بالای متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در استان یزد گفت: عمده سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی هستند.

<
از: خبرگزاری فارس
عمده سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی هستند