پترائوس برای حضور در دولت ترامپ اعلام آمادگی کرد

«دیوید پترائوس» رئیس پیشین سیا و فرمانده اسبق نظامیان آمریکا در عراق و افغانستان تاکید کرده در صورت درخواست دونالد ترامپ، آماده حضور در دولت آینده است.

<
از: خبرگزاری فارس
پترائوس برای حضور در دولت ترامپ اعلام آمادگی کرد