مراجعه 21 بیمار تنفسی به دلیل آلودگی هوای بندرعباس/ مردم در منازل بمانند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی هرمزگان گفت: طی 2 روز گذشته با توجه به آلودگی هوای بندرعباس، 21 بیمار تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند که 10 نفر از آنها بستری شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
مراجعه 21 بیمار تنفسی به دلیل آلودگی هوای بندرعباس/ مردم در منازل بمانند