نگرانی از وضعیت مدیریت بحران را بارها اعلام کردم

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بنده بارها نگرانی خویش را از وضعیت مدیریت بحران اعلام کردم.

<
از: خبرگزاری فارس
نگرانی از وضعیت مدیریت بحران را بارها اعلام کردم