Home

نمایشگاه تجسمی و کارگاهی «شکوفه‌های درخت عاشورا» در کاشمر گشایش یافت

مدیر مجتمع فرهنگی شهید آیت‌الله مدرس از برپایی نمایشگاه تجسمی و کارگاهی «شکوفه‌های درخت عاشورا» در آستانه هفتاد و نهمین سالگرد اسوه فقاهت و سیاست در این شهرستان خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
نمایشگاه تجسمی و کارگاهی «شکوفه‌های درخت عاشورا» در کاشمر گشایش یافت
  test