اعزام خواهران بسیجی خرمشهری در قالب کاروان راهیان نور به یادمان فتح‌المبین شوش

به مناسبت هفته بسیج اعزام خواهران بسیجی خرمشهری در قالب کاروان راهیان نور به یادمان فتح‌المبین شوش صورت گرفت.

<
از: خبرگزاری فارس
اعزام خواهران بسیجی خرمشهری در قالب کاروان راهیان نور به یادمان فتح‌المبین شوش