بهره‌برداری از 18 طرح صنایع تبدیلی در استان مرکزی

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 طرح صنایع تبدیلی با سرمایه‌گذاری 35 میلیارد و 893 میلیون تومانی در استان به بهره‌برداری رسیده است.

<
از: خبرگزاری فارس
بهره‌برداری از 18 طرح صنایع تبدیلی در استان مرکزی