وداع جانسوز

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵
وداع جانسوز

فردا تبریز کهن با عده‌ای از فرزندان خود اعم از کودک و بزرگ، دختر و پسر و مرد و زن وداع می‌کند؛ وداعی جانسوز. وداع با جانباختگان در سانحه قطار؛ وداع با آنهایی که عاشقانه به زیارت امام غریب می‌رفتند و خود نیز غریبانه جان دادند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، آری ، آسمان تبریز در روزهای گذشته که از حادثه دلخراش و جانسوز قطار در سمنان می‌گذرد، غمگین بود؛ مردمش هم؛ بسیاری از همشهریان همراه با مردان و زنان دختر و پسر و مادر و پدر و نوه از دست داده گریستند، اما چه می‌شود کرد،  تبریز هنوز استوار مانده  است و تبریزی‌ها مهربان‌تر از همیشه با داغدیده‌ها، آنها که عزیزانشان را از دست داده‌اند، همدردی می‌کنند، شاید که قدری از آلام بازماندگان کاسته شود.

بسیاری از همشهری‌های من در هفته جاری که از حادثه قطار و جانباختگان آن می گذرد لحظه‌ای آرام و قرار نداشته‌اند، حداقل  اینکه دلشان با مصیبت دیدگان بوده است. بسیاری در کنار داغ دیدگان بودند، بسیاری سخن گفتند و مطلب نوشتند، عده‌ای شمع روشن کردند و عده‌ای هم دنبال مسبب و ...  که لازم و ضروری است.

تبریز در طول تاریخ از این داغ ها بسیار دیده است. مردمش نیز همینطور؛ اما به لطف پروردگار  و به گواه تاریخ از بسیاری آنها رو سفید بیرون آمده اند  و شکی ندارم که اینبار نیز چنین خواهد بود.

فردا غم از دست دادن کودکان تبریزی و پسران و دختران و مردان و زنان  عاشق اهل بیت عصمت و طهارت که می روند در سالروز رحلت هشتمین امام خود رخ در نقاب خاک بکشند ؛ قاطبه مردم تبریز قهرمان را به آئین وداع جانسوز با این عزیزان می‌کشاند؛ اگر در لحظه وقوع حادثه، نبودند از شیرمردان و شیر زنان که به کمک عزیزان فرزند از دست داده بشتابند، حداقل در این لحظات در کنار خانواده‌های داغدیده، قدری  از مصیبت آنان کاسته شود. داغ از دست دادن عزیزان همسفر،  از همسر، فرزندان، نوه و نتیجه و به دور شدگان از قافله عاشقان امام آن هم در سفر زیارتی، داغ سنگینی است.

-----------------------------

نگارنده: محمد حسن علملو

-----------------------------

وداع جانسوز