Home

حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان نتیجه خون شهدا است

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه امروز مهم‌ترین وظیفه همه حفظ انقلاب اسلامی است، گفت: خون‌های بسیاری چه در دوران دفاع مقدس چه در حال حاضر در سوریه‌، فدای انقلاب می‌شود تا این انقلاب باقی بماند.

از: خبرگزاری فارس
حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان نتیجه خون شهدا است