Home

سیمئونه: امیدوارم پدرم مربی اینترمیلان شود

مهاجم تیم جنوا ایتالیا با توجه به ناکامی‌های چندساله نراتزوری‌ها اظهار داشت: امیدوارم پدرم روزی مربی اینترمیلان شود.

از: خبرگزاری فارس
سیمئونه: امیدوارم پدرم مربی اینترمیلان شود
  test