برنامه بانک مرکزی برای تامین کسری ارز از کانال بانک‌ها/ بخشنامه‌ جدید ارزی ابلاغ می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد کسری ارز مورد تقاضای بانک‌ها را تأمین کند و در این زمینه بانک‌ها می‌توانند با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می‌کند.

<
از: خبرگزاری فارس
برنامه بانک مرکزی برای تامین کسری ارز از کانال بانک‌ها/ بخشنامه‌ جدید ارزی ابلاغ می‌شود