آزادسازی 115 زندانی جرائم غیرعمد در زنجان/ 275 زندانی با 20 میلیارد تومان بدهی در انتظار آزادی هستند

مدیر عامل ستاد دیه استان زنجان با اشاره به آزادسازی 115 زندانی جرائم غیرعمد در زنجان گفت: 275 زندانی با 20 میلیارد تومان بدهی در انتظار آزادی هستند.

<
از: خبرگزاری فارس
آزادسازی 115 زندانی جرائم غیرعمد در زنجان/ 275 زندانی با 20 میلیارد تومان بدهی در انتظار آزادی هستند