Home

آمادگی شورا و شهرداری برای حمایت از ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: همانطور که قبلا اعلام شده شورای شهر و شهرداری آمادگی حمایت از ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در شهر را دارند.

از: خبرگزاری فارس
آمادگی شورا و شهرداری برای حمایت از ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی