بوکسوری که میز نشست خبری را بر سر رقیبش کوبید+عکس‌‌وفیلم

بوکسور بریتانیایی در اقدامی عجیب میز نشست خبری را بر سر رقیبش کوبید.

<
از: خبرگزاری فارس
بوکسوری که میز نشست خبری را بر سر رقیبش کوبید+عکس‌‌وفیلم