سهم بخش تعاون از تسهیلات بانکی کم‌تر از 1 درصد/ بانک توسعه تعاون، پاسخ‌گوی نیاز بخش نیست

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
سهم بخش تعاون از تسهیلات بانکی کم‌تر از 1 درصد/ بانک توسعه تعاون، پاسخ‌گوی نیاز بخش نیست

مطابق گزارش بانک مرکزی در سال 1393 فقط 0.9 درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است که با توجه به جمعیت 100 هزار تعاونی، وجود یک‌بانک توسعه‌ای در بخش تعاون، پاسخ‌گوی نیازها نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تاکید سیاست‌های کلی اصل 44 بر توسعه فعالیت‌های تعاونی که از پنج بند سیاست‌های کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند(ب) با 11 جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است.

این در حالی است که برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی‌شود به عبارت دیگر در بندهای(ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.

این موضوع نشان از توجه به بخش تعاون برای نیل به اهداف تعیین شده در این ابلاغیه یعنی رسیدن به سهم 25 درصد بخش تعاون از اقتصاد است که بدین منظور  اهداف حمایتی از قبیل ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور، رفع هرگونه محدودیت‌ها اقتصادی و کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی ‌و پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی و در نهایت تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال شد.

ایجاد این موسسات به منظور کمک به تامین سرمایه شرکت‌های تعاونی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای ظرفیت بخش تعاون و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی و در نهایت تسهیل ارتباط و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی است.

مطابق اطلاعات ارائه شده توسط بانک توسعه تعاون، در سال 1394 تعداد 105628 مورد تسهیلات به میزان 26074 میلیارد ریال در اختیار تعاونی‌ها قرارگرفته است این درحالی است که در سال 1393، 99954 مورد تسهیلات به میزان 20960 میلیارد ریال به بخش تعاون تعلق گرفته بود که از لحاظ مبلغ پرداخت تسهیلات حدود 24 درصد نسبت به سال 1393 افزایش یافته است.

با بررسی انجام شده مشاهده شد که بیشترین تعداد تسهیلات اعطایی توسط بانک به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان و کمترین آن در اداره مناطق آزاد و استان قم بوده است.

از طرفی بیشترین مبلغ تسهیلات اعطایی در استان تهران پرداخت شده است و متوسط مبلغ هر یک از تسهیلات در کل کشور 247 میلیون ریال است؛ همچنین این رقم برای استان تهران 492 میلیون ریال است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، در سال 1394 ، تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره در کل کشور 195 مورد و مبلغ ضمانت نامه های صادره در کل کشور حدود 2025 میلیارد ریال بوده است.

این میزان نسبت به سال 1393 به میزان 28درصد رشد داشته است. (در سال 1393 ،152 مورد و 1594 میلیارد ریال پرداخت شده بود) بیشترین مبلغ ضمانت نامه‌های صادره به ترتیب مربوط به استان‌های اصفهان به مبلغ 330 میلیارد ریال و تهران 223 میلیارد ریال و کمترین مبلغ را استان یزد با 4 میلیارد ریال بوده است.

طبق این آمار‌ها، تسهیلات پرداختی 2600 میلیارد ریال برای توسعه بخش تعاون بسیار ناچیز است و مطابق گزارش بانک مرکزی در سال 1393 فقط 0.9 درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است.

بنابراین برای افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد، بازار پولی و سرمایه و بیمه، نیازمند افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در برنامه ششم توسعه و همچنین وجود فقط یک بانک تخصصی با سرمایه 500 میلیارد تومانی جوابگوی نیاز های یکصدهزار شرکت تعاونی نیست.

بنابراین تشکیل نهادی مالی و پولی  مختص بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون می‌تواند در جذب سپرده‌های کوچک و همچنین با برقراری ارتباط مالی بین شبکه گسترده شرکت‌های تعاون و نیز با یک انضباط مالی قدرتمند و هدایت وجوه پراکنده و تبدیل به سرمایه بزرگ در جهت  پرداخت تسهیلات آسان به شرکت‌های تعاونی و فعالان بخش تعاون و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای کمک شایانی نماید.

بنابراین برنامه ششم توسعه افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و موافقت با تأسیس بانک تخصصی غیردولتی بخش تعاون موجب ارتقای جایگاه بخش تعاون شود.

میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال 1394

سال جمع کشاورزی صنعت و معدن مسکن و عمران خدمات بازرگانی
تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ
1393 99954 20960 25563 492 8383 5316 5843 1010 43569 5383 16596 433
1394 105628 26074 18903 4222 7192 5563 1818 659 59664 10232 1805 539

وضعیت ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر حسب نوع طرح 1393ـ1394 (میلیارد ریال)

نوع طرح 1393 1394 نسبت رشد(درصد)
تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ
جمع 152 1594 195 2025 28 27
ایجادی 51 527 34 466 33- 11-
بهره‌برداری 98 1056 150 1479 53 40
تکمیلی و توسعه‌ای 3 11 11 80 266 610

وضعیت ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر حسب نوع بخش اقتصادی 93ـ1394 (میلیارد ریال)

نوع طرح 1393 1394 نسبت رشد(درصد)
تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ
جمع 152 1594 195 2025 28 27
صنعت 52 554 53 600 2 8
کشاورزی 34 194 35 311 3 60
بازرگانی 66 846 107 1114 62 32
سهم بخش تعاون از تسهیلات بانکی کم‌تر از 1 درصد/ بانک توسعه تعاون، پاسخ‌گوی نیاز بخش نیست
jkkjkjkjkj