زندگی شهدا الگوی زندگی اسلامی است/ دشمن از الگو شدن شهدا واهمه دارد

استاندار گلستان با بیان اینکه زندگی شهدا الگوی زندگی اسلامی است، گفت: درک وصف شهدا بسیار سخت است و مقام شهدا عظیم‌تر از شرایطی است که ما در دنیا برای آنها خطاب قرار می‌دهیم.

<
از: خبرگزاری فارس
زندگی شهدا الگوی زندگی اسلامی است/ دشمن از الگو شدن شهدا واهمه دارد