فروش 500 میلیون تومانی صنایع دستی و تولیدات هنری

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از فروش 500 میلیون تومانی صنایع دستی و تولیدات هنری در دومین نمایشگاه منطقه‎ای صنایع دستی شرق کشور خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
فروش 500 میلیون تومانی صنایع دستی و تولیدات هنری