برگزاری نخستین عملیات مشترک گارد ساحلی ایران و عراق

عملیات مشترک گارد ساحلی ایران و عراق امروز در محل یادمان شهدای والفجر 8 برگزار شد.

<
از: خبرگزاری فارس
برگزاری نخستین عملیات مشترک گارد ساحلی ایران و عراق