70 واحد عرضه قلیان در ساوجبلاغ پلمب شد

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از پلمب70 واحد عرضه قلیان در این شهرستان خبر داد و گفت: به منظور کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات نظارت بر واحدهای صنفی در ساوجبلاغ به صورت مستمر ادامه دارد.

<
از: خبرگزاری فارس
70 واحد عرضه قلیان در ساوجبلاغ پلمب شد