Home

قهرمان جهان، قهرمان زندگی خود را از دست داد

حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری جهان، در غم از دست دادن پدر و قهرمان زندگی خود داغدار شد.

از: خبرگزاری فارس
قهرمان جهان، قهرمان زندگی خود را از دست داد
  test