Home

آمانو: از ایران درباره تولید پیشران هسته ای توضیح خواستیم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سفر اخیرش به تهران گفته است که از ایران درباره طرحهای تولید پیشرانهای هسته‌ای برای حمل و نقل دریایی توضیح خواسته است.

از: خبرگزاری فارس
آمانو: از ایران درباره تولید پیشران هسته ای توضیح خواستیم
  test