برخورد تاکسی و پژو 206 در جاده مرودشت - خرامه قربانی گرفت

برخورد تاکسی و پژو 206 در جاده مرودشت - خرامه یک کشته برجای گذاشت.

<
از: خبرگزاری فارس
برخورد تاکسی و پژو 206 در جاده مرودشت - خرامه قربانی گرفت