تغییر قانون ارزش‌ افزوده به ضرر مردم لنجان خواهد بود/ لزوم توجه به درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها

شهردار سده لنجان گفت: تغییر قانون ارزش‌ افزوده که چندی پیش در کمیسیون تلفیق مجلس هم رأی آورد به ضرر شهرستان لنجان خواهد بود.

<
از: خبرگزاری فارس
تغییر قانون ارزش‌ افزوده به ضرر مردم لنجان خواهد بود/ لزوم توجه به درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها