درخشنده: اگر ورامین به لیگ برگردد، من به سراغ شغل دیگری می‌روم!

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: اگر تیم صالحین ورامین به لیگ برتر بازگردد من هم به سراغ شغل دیگری خواهم رفت.

<
از: خبرگزاری فارس
درخشنده: اگر ورامین به لیگ برگردد، من به سراغ شغل دیگری می‌روم!